Skip to main content

AccessTr.neT


Mscomctllib.listviewctrl.2 İtem Backcolor

Mscomctllib.listviewctrl.2 İtem Backcolor

Çözüldü #1
Listenin her satırının zemin rengini farklı nasıl ayarlayabiliriz
@benbendedeilem
Cevapla
#2
Şu olmuyor
Kod
Dim lvi As ListViewItem = New ListViewItem
    lvi.Text = "Test"
    lvi.BackColor = if(status.tolower = "pending",Color.Red, Color.Blue)
    ListView1.Items.Add(lvi)
Cevapla
#3
Visual Basic Code
Public Sub ColorListviewRow(lv As ListView, RowNbr As Long, RowColor As OLE_COLOR)
'***************************************************************************
'Purpose: Color a ListView Row
'Inputs : lv - The ListView
'         RowNbr - The index of the row to be colored
'         RowColor - The color to color it
'Outputs: None
'***************************************************************************
    Dim itmX As ListItem
    Dim lvSI As ListSubItem
    Dim intIndex As Integer
    On Error GoTo ErrorRoutine
    Set itmX = lv.ListItems(RowNbr)
    itmX.ForeColor = RowColor
    For intIndex = 1 To lv.ColumnHeaders.Count - 1
        Set lvSI = itmX.ListSubItems(intIndex)

        lvSI.ForeColor = RowColor
    Next
 
    Set itmX = Nothing
    Set lvSI = Nothing
    
    Exit Sub
 
ErrorRoutine:
 
    MsgBox Err.Description
 
End Sub


Usage: (To make the 5th row of a ListView Red)
Cevapla
#4
ListView1.SelectedItem.ListSubItems(1).ForeColor = vbRed
Cevapla
#5
Merhaba üstad aklıma takılanları bir sorayım.

Listviewdeki tüm satırların arka planımı değişik renk olacak kısaca sarı,kırmızı,sarı,kırmızı gibi

Verdiğiniz fonksiyondan anladıpım kadarıyla sadece seçili alanlar renleniyor doğu mu?

Sorun çözüldü mü?
Cevapla
#6
hayır maalesef
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da