Skip to main content

AccessTr.neT


Mükerrer Kayıt Kontrolünde Düzenleme Yapılmıyor

hnakis
hnakis
1
242

Mükerrer Kayıt Kontrolünde Düzenleme Yapılmıyor

#1
sayın arkadaşlar mükerrer kayıt kontrolünde düzenleme ile ilgili sitede bir çok uygulamayı inceledim ancak kendi projeme uyarlayamadım. yeni kayıt ve düzenle click olaylarındaki kodları ekliyorum. nerde hata yapıyorum bulamadım yardımcı olabilirseniz sevinirim. teşekkürler

Private Sub Yeni_Kayıt_Click()                ( Bu kod görevini yapıyor. mükerrek kayıt kontrolu yapıyor ve kaydediyor.)
On Error GoTo Err_Yeni_Kayıt_Click

Call Butonac
Call Alanac

If Me.Yeni_Kayıt.Caption = "Yeni Kayıt" Then
Call Temizle1

ekle = True
guncelle = False
A1 = DMax("MüsteriNo", "T_MÜSTERİLER")
If IsNull(A1) Then A1 = 0
Me.txtMüsteriNoo = A1 + 1
Me.txtMüsteriNoo.Enabled = False

Else
Me.Yeni_Kayıt.Caption = "Kaydet"

If IsNull(Me.txtMüsteriAdı) Or Me.txtMüsteriAdı = "" Then MsgBox "Müşteri adı giriniz", vbExclamation, "Sistem Uyarı": Me.txtMüsteriAdı.SetFocus: Exit Sub

If IsNull(Me.txtTel) Or Me.txtTel = "" Then MsgBox "Müşteri Telefon No giriniz", vbExclamation, "Sistem Uyarı": Me.txtTel.SetFocus: Exit Sub

If IsNull(Me.txtAdres) Or Me.txtAdres = "" Then MsgBox "Müşteri Adres bilgilerini giriniz", vbExclamation, "Sistem Uyarı": Me.txtAdres.SetFocus: Exit Sub


Dim SD1, SD2 As String
Dim stLinkCriteria1, stLinkCriteria2 As String
SD1 = Me.txtMüsteriAdı.Value
SD2 = Me.txtTel.Value

stLinkCriteria1 = "[MüsteriAdı]=" & "'" & SD1 & "'"
stLinkCriteria2 = "[Tel]=" & "'" & SD2 & "'"
   
If DCount("*", "T_MÜSTERİLER", " MüsteriAdı ='" & Me.txtMüsteriAdı & "'") >= 1 Then
MsgBox "" & vbCr & SD1 & " " & vbCr & vbCr & "İsimli kayıt var.", vbExclamation, "Sistem Uyarı"
Me.txtMüsteriAdı.SetFocus
Else

If DCount("*", "T_MÜSTERİLER", " Tel ='" & Me.txtTel & "'") >= 1 Then

MsgBox "" & vbCr & SD2 & " " & vbCr & vbCr & "Numaralı kayıt var.", vbExclamation, "Sistem Uyarı"
Me.txtTel.SetFocus
Else

Me.txtMüsteriAdı.SetFocus
Me.txtYetkiliadı.SetFocus
Me.txtTel.SetFocus
Me.txtEmail.SetFocus
Me.txtSehir.SetFocus
Me.txtAdres.SetFocus

If ekle = True Then
If MsgBox("Kayıtlarda değişiklik yapılmış. Kaydetmek istediğinize emin misiniz?", vbQuestion + vbYesNo) = vbYes Then

Call Kaydet

MsgBox "Kayıt işlemi yapıldı.", vbExclamation, "Sistem Mesajı"

Call Temizle2
Call Alankapa
Call Butonkapat

MsgBox "KTemizle 2 çalıştı, alan ve buton kapandı."
Else
Me.txt_ara = ""
Me.txt_arafk = ""
Me.Liste17 = ""
Liste17.Requery
Me.txt_ara.Visible = False

Call Alankapa

Me.Yeni_Kayıt.Caption = "Yeni Kayıt"

Call Butonkapat
Call Temizle3

End If
End If
End If
End If
End If

Exit_Yeni_Kayıt_Click:
    Exit Sub
Err_Yeni_Kayıt_Click:
MsgBox "İşlem Yapılmadı", vbExclamation, "Sistem Mesajı"

    Resume Exit_Yeni_Kayıt_Click

End Sub
---------------------------
Problemli kod


Private Sub btnDüzenle_Click()
On Error GoTo Err_btnDüzenle_Click

Call Alanac

'btnDüzenle.Enabled = True

If Me.btnDüzenle.Caption = "Düzenle" Then
Call Kapat

ekle = False
guncelle = True

Else
Me.btnDüzenle.Caption = "Kaydet"

Dim SD1,SD2 As String
Dim stLinkCriteria1,stLinkCriteria2 As String
SD1 = Me.txtMüsteriAdı.Value

stLinkCriteria1 = "[MüsteriAdı]=" & "'" & SD1 & "'"
stLinkCriteria2 = "[Tel]=" & "'" & SD2 & "'"

If DCount("*", "T_MÜSTERİLER", " MüsteriAdı ='" & Me.txtMüsteriAdı & "'") >= 1 Then
MsgBox "" & vbCr & SD1 & " " & vbCr & vbCr & "İsimli kayıt var.", vbExclamation, "Sistem Uyarı"
Me.txtMüsteriAdı.SetFocus
Else

If DCount("*", "T_MÜSTERİLER", " Tel ='" & Me.txtTel & "'") >= 1 Then
MsgBox "" & vbCr & SD2 & " " & vbCr & vbCr & "Numaralı kayıt var.", vbExclamation, "Sistem Uyarı"
Me.txtTel.SetFocus

Else
Me.txtMüsteriAdı.SetFocus
Me.txtYetkiliadı.SetFocus
Me.txtTel.SetFocus
Me.txtEmail.SetFocus
Me.txtSehir.SetFocus
Me.txtAdres.SetFocus

If guncelle = True Then

If MsgBox("Kayıtlarda değişiklik yapılmış. Kaydetmek istediğinize emin misiniz?", vbQuestion + vbYesNo) = vbYes Then

Call MüsteriGuncelle
MsgBox "Düzenleme işlemi yapıldı.", vbExclamation, "Sistem Mesajı"

Me.btnDüzenle.Caption = "Güncelle"
Call Temizle3
Call Alankapa
Call Butonkapat
Call A
Me.Liste17.Requery

End If
End If
End If
End If
End If

Exit_btnDüzenle_Click:
    Exit Sub
Err_btnDüzenle_Click:
MsgBox "Güncelleme İşlemi Yapılmadı", vbExclamation, "Sistem Mesajı"

    Resume Exit_btnDüzenle_Click

End Subyardımlarınız bekliyorum.
saygılar.
hnakis, 15-10-2009 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir.
Son Düzenleme: 27/12/2022, 12:20, Düzenleyen: hnakis.
Cevapla
#2
Aynı içerikle çok sayıda konunuz olduğu ve diğerlerinde cevaplandığından taşınmıştır.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task