Skip to main content

AccessTr.neT


nesneler kayboluyor

nesneler kayboluyor

Çözüldü #1
Kod:
Private Sub Komut205_Click()
On Error GoTo Err_Komut205_Click

    Dim stDocName As String
    Dim stLinkCriteria As String

    stDocName = "ADRESTEKILER"
    
    'stLinkCriteria = "[Soyad]=" & "'" & Me![Liste15] & "'"
    stLinkCriteria = "[Soyad]=" & "'" & yenile & "'"
    DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria

Exit_Komut205_Click:
    Exit Sub

Err_Komut205_Click:
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_Komut205_Click
    
End Sub

bu kod ile açılınca normalde görüler listeler görünmez oluyor

formun veri kaynağını
Kod:
SELECT hasta.Soyad FROM hasta GROUP BY hasta.Soyad ORDER BY hasta.Soyad;
yapınca kayboluyor
neden acaba
@benbendedeilem
Son Düzenleme: 20/12/2012, 16:15, Düzenleyen: accessman.
Cevapla
Çözüldü #2
Örnek dosyayı görmeden zor.
Kodun içerisinde yenile diye bir değişken var, onun değerini görmek lazım.
başında me. olmadığı için yanlış konulmuş gibi duruyor.

docmd.openform 'dan önce
msgbox stLinkCriteria
şeklinde verilen kriterin değerini görmeniz lazım.
Bildiğini bilenin arkasından git, bildiğini bilmeyeni uyar, bilmediğini bilene öğret, bilmediğini bilmeyenden kaç.
Konfüçyüs
Cevapla
Çözüldü #3
Aşağıdaki yazımı okuyup, yöntemi öğrenirseniz,
bu tür problemleri kodun adım adım çalışmasını takip ederek, çok daha rahat şekilde kendiniz çözebilirsiniz.

BreakPoint Kullanımı ile adım adım çalıştırma
Bildiğini bilenin arkasından git, bildiğini bilmeyeni uyar, bilmediğini bilene öğret, bilmediğini bilmeyenden kaç.
Konfüçyüs
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task