Skip to main content

AccessTr.neT M.


Proje İçerisinden Winrar ile Veri Tabanı Sıkıştırma ve Açma

Proje İçerisinden Winrar ile Veri Tabanı Sıkıştırma ve Açma

#1
Projeniz içerisinden Winrar ile veri tabanı sıkıştırma ve açma yani burada yedek alırken kullanabilir veya kayıtlarınızı girdikten sonra tekrar veri tabanını sıkıştırarak saklayabilrsiniz.Daha geniş açıklama Winrar yardım dosyasında bulunmaktadır.

Açıklama

Komut satırı sözdizimi

WinRAR komutlarını komut satırından çalıştırmak mümkündür.Genel komut satırı söz dizimi aşağıda açıklanmıştır:

WinRAR <komut> -<anahtar1> - <anahtar N> <arşiv> <dosyalar...> <@liste_dosyaları...> <çıkartılacak_klasör\>

komut WinRAR'ın yerine getireceği işlevi belirten karakter birleşimi
anahtar Anahtarlar; sıkıştırma gücü, arşivin türü, vb. özel tür işlemleri belirlemek için kullanılır.
arşiv İşlenecek arşivin adı.
Dosyalar İşlenecek dosya(lar)nın ismi
Liste_dosyaları Liste dosyaları, işlenecek dosyaların adını içeren düz metin dosyalarıdır. Dosya adları ilk sütunda başlamalıdır. Liste dosyasına // karakterlerinden sonra açıklama eklenebilir. Örneğin, aşağıdaki satırlar ile backup.lst'yi oluşturabilirsiniz:
c:\work\doc\*.txt//metin belgelerini yedekle

c:\work\image\*.bmp//resimleri yedekle

c:\work\misc

ve bunu çalıştırın:

winrar a backup @backup.lst

Aynı komut satırında alışıldık dosya adlarını ve liste dosyalarını kullanabilirsiniz.

Çıkartılacak_klasör Sadece dosyaların nereye çıkartılacağını belirleyen e ve x komutlarıyla kullanılır. Eğer klasör bulunmuyorsa oluşturulacaktır.


Notlar

a) dosyalar veya liste dosyaları belirtilmemişse, bu *.* olarak ele alınır ve WinRAR tüm dosyaları işler;

b) arşiv uzantısı belirtilmemişse, WinRAR sıkıştırma profilinde belirlenen varsayılan arşiv biçimini kullanacaktır, fakat bunu hükümsüz bırakmak için RAR veya ZIP uzantısından birini belirtebilirsiniz;

c) komut satırında girilen anahtarlar, aynı yapılandırma ayarlarını hükümsüz bırakır;

d) c, e, s, t, rr, k ve x komutları için arşiv adlarında joker karakterler kullanılabilir. Böylece tek komutla birden fazla dosyayı işlemek mümkün olur. Üstelik, bu komutlarla birlikte -r anahtarını kullanırsanız, alt klasörlerdeki arşivler aranacaktır.

e) bazı komutlar ve anahtarlar sadece RAR arşivleri için, bazısı hem ZIP hem de RAR için, bazıları ise tüm arşiv biçimleri için uygulanabilir. Bu, arşiv biçiminin sağladığı işlevlere göre değişir.

f) komutlar ve anahtarlar büyük - küçük harf duyarlı değildir, hem büyük harfle hem de küçük harfle yazabilirsiniz


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Alfabetik komut listesi

a arşive dosyalar ekle

c arşiv açıklaması ekle

ch arşiv parametrelerini değiştir

cv arşivleri dönüştür

cw dosyaya arşiv açıklaması yaz

d arşivden dosyalar sil

e klasörleri yoksayarak arşivden dosya çıkart

f arşivdeki dosyaları tazele

i arşiv içerisinde sözdizimi bul

k arşivi kilitle

m dosyaları ve klasörleri arşive taşı

r hasarlı bir arşivi onar

rc eksik ciltleri tekrar yapılandır

rn arşivlenmiş dosyaları yeniden adlandır

rr[N] kurtarma kaydı ekle

rv[N] kurtarma ciltleri oluştur

s[isim] arşivi kendi-açılan türe dönüştür

s- SFX modülünü sil

t arşiv dosyalarını test et

u arşivdeki dosyaları güncelle

x arşivden tam klasör adıyla çıkart

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Alfabetik anahtar listesi

-ac sıkıştırdıktan veya çıkarttıktan sonra Arşiv özniteliğini temizle

-ad arşiv adını hedef klasöre ekle

-af<tür> arşiv biçimini belirle

-ag[biçim] şu anki tarih ve saate göre arşiv adı oluştur

-ao arşiv özniteliği olan dosyaları ekle

-ap<yol> arşiv içerisindeki klasörü ayarla

-as arşiv içeriğini eşitle

-av gerçeklik denetleme uygula

-cfg- varsayılan profili ve ortam değişkenini yoksay

-av- gerçeklik denetleme eklemeyi devre dışı bırak

-cl dosya isimlerini küçük harfe dönüştür

-cu dosya isimlerini büyük harfe dönüştür

-df arşivledikten sonra dosyaları sil

-dh paylaşılmış dosyaları aç

-ds arşivlenen dosyalara sıralama yapma

-e[+]<öznt> dosya dışlama ve dahil etme özniteliklerini ayarla

-ed boş klasörleri ekleme

-en "arşiv sonu" bloğunu ekleme

-ep yolları isimlerden dışla

-ep1 esas yolu isimlerden dışla

-ep2 yolları tam genişlet

-ep3 sürücü harfiyle yolları tam genişlet

-f dosyaları tazele

-hp[parola] dosya ve veri üstbilgilerini şifrele

-ibck SFX arşivi için yönetimsel erişim iste

-ibck WinRAR'ı arka planda çalıştır

-ieml[.][adres] arşivi eposta ile gönder

-iicon<isim> SFX simgesi belirt

iimg<isim> SFX logosu seç

-ilog[isim] hataları günlüğe kaydet

-inul hata mesajlarını devre dışı bırak

-ioff bilgisayarı kapat

-k arşivi kilitle

-kb bozuk çıkartılan arşivleri koru

-m<n> sıkıştırma yöntemini ayarla

-mc<par> gelişmiş sıkıştırma parametrelerini ayarla

-md<n> sözlük boyutunu ayarla

-ms[liste] depolanacak dosya türlerini seç

-mt<threads> thread sayısını ayarla

-n<dosya> sadece belirtilen dosyayı dahil et

n@<liste_dosyası> dosyaları, belirtilen liste dosyasını kullanarak dahil et

-oc NTFS “Sıkıştırılmış” özniteliğini aç

-or dosya adlarını otomatik olarak değiştir

-os NTFS akımlarını kaydet

-ow dosya güvenlik bilgisini işle

-o+ varolan dosyaların üzerine yaz

-o- varolan dosyaların üzerine yazma

-p[parola] parolayı ayarla

-r alt klasörleri içer

-r0 alt klasörleri sadece joker adları için içer

-ri önceliği ve bekleme süresini ayarla

-rr[N] veri kurtarma kaydı ekle

-rv[N] kurtarma ciltleri oluştur

-s katı arşiv oluştur

-s<N> dosya sayısına göre katı gruplar oluştur

-sc<karakterseti>[nesneler] karakter setini belirt

-se dosya uzantısına göre katı gruplar oluştur

-sfx[isim] kendi-açılan arşiv oluştur

-sl<boyut> belirtilen boyuttan daha küçük dosyaları işle

-sm<boyut> belirtilen boyuttan daha büyük dosyaları işle

-sv serbest katı ciltler oluştur

-sv- bağımlı katı arşivler oluştur

-s- katı arşivlemeyi devre dışı bırak

-t arşivledikten sonra dosyaları test et

-ta<tarih> belirlenen tarihten sonra değişen dosyaları ekle

-tb<tarih> belirlenen tarihten önce değişen dosyaları ekle

-tk orijinal arşiv tarihini koru

-tl arşiv tarihini en yeni dosyanın tarihine ayarla

-tn<zaman> belirlenen zamandan yeni olan dosyaları işle

-to<zaman> belirlenen zamandan eski olan dosyaları işle

-ts<m,c,a> dosya zamanını kaydet veya geri yükle (değişme, oluşturulma, son erişim)

-u dosyaları güncelle

-v<n>[k|b|f|m|M] ciltler oluştur

-vd cilt oluşturmadan önce disk içeriğini sil

-ver[n] dosya sürümü kontrolü

-vn eski stil cilt adlandırma planını kullan

-vp her ciltten önce duraklat

-x<dosya> belirlenen dosyayı dışla

-x@<liste_dosyası> liste dosyası ile belirlenen dosyaları dışla

-y tüm sorulara Evet cevabı verildiğini varsayılsın

-z<dosya> dosyadan arşiv açıklaması oku

-- anahtar taramasını durdur.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Örnekler

Dosyaları komut satırından çıkartma

Dosyaları tam yol adıyla çıkartmak için genel komut satırı sözdizimi:

WINRAR X [ -anahtarlar ] <Arşiv> [ Dosyalar ] [ @Dosya listeleri ] [ Hedef klasör\ ]

Yol adlarını yoksayarak dosyaları çıkartmak için:

WINRAR E [ -anahtarlar ] <Arşiv> [ Dosyalar ] [ @Dosya listeleri ] [ Hedef klasör\ ]

Örneğin LETTERS.RAR'dan LETTER.TXT dosyasını şu anki klasöre çıkartmak istiyorsanız bu komutu kullanın:

WINRAR X LETTERS.RAR LETTER.TXT

Arşiv uzantısı isteğe bağlıdır ve geçilebilir.

Aşağıdaki komut Songs arşivinde bulunan tüm *.WAV dosyalarını Audio klasörüne çıkartır:

WINRAR X Songs *.WAV Audio\

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Dosyaları komut satırından arşivleme

Arşivleme için genel komut satırı sözdizimi:

WINRAR A [ -anahtarlar ] <Arşiv> [ Dosyalar ] [ @Dosya listeleri ]

Örneğin LETTERS.RAR arşivine LETTERS.TXT dosyasını eklemek istiyorsanız bunu yazın:

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Katı arşiv oluştur

şu anki klasördeki tüm *.c ve *.h dosyalarını Sources katı arşivine ekle

WinRAR a -s Sources *.c *.h

WINRAR A LETTERS.RAR LETTER.TXT

Aşağıdaki örnek: Songs katı RAR arşivine tüm *.WAV dosyalarını ekle.

WINRAR A -S Songs.RAR *.WAV

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Arşiv dosyalarını sıralama yapma

Dosyalar bu sırada eklenecektir: *.com, *.exe, *.doc, *.txt, diğer tüm dosya türleri

WinRAR a -s -ds tools *.com *.exe *.doc *.txt *.*

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Arşive ekle

Komut satırı karşılığı: "a" komutu

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Dosyaları seçilen klasöre çıkart

Komut satırı karşılığı: "x" komutu

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Arşivi kilitle

Komut satırı karşılığı: "k" komutu

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Örnek Uyğulama

Link:
Proje İçerisinden Winrar ile Veri Tabanı Sıkıştırma ve Açma

OĞULCAN & OLCAYTUĞ

Oğulcan Excel Web Sitesi
Excel İle Programlama
Cevapla
#2
Sn Oğulcan bu güzel paylaşım için teşekkürler. Saygılar...

Bilgi paylaşıldıkça çoğalır....
Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.


Access için her zaman lazım olacak konu başlıkları listesi


Cevapla
...........
#3
Sn üstadım, çok teşekkürler..

Cevapla
#4
Buradaki örnekteki link ölmüş örnek elinde olan var mı

Cevapla
...........

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da