Skip to main content

AccessTr.neT


Sorguyla medyanı bulmak

Sorguyla medyanı bulmak

Çözüldü #1
merhabala,

ekteki sorguda medyanı (ortanca) nasıl bulacağımın yolunu gösterebilirmisiniz?

SELECT Med(Tablo1.SAYI) AS SAYI_Medyan FROM Tablo1;

denedim ancak kabul etmedi.
merhabalar,

ekteki sorguda medyanı (ortanca) nasıl bulacağımın yolunu gösterebilirmisiniz?

SELECT Med(Tablo1.SAYI) AS SAYI_Medyan FROM Tablo1;

denedim ancak kabul etmedi.
.rar vt1.rar (Dosya Boyutu: 7,58 KB | İndirme Sayısı: 3)
prtkl, 09-03-2010 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir
Cevapla
Çözüldü #2
Aşağıdaki kodu modüle kaydet

Visual Basic Code
Public Function DMedian( _
 ByVal strField As String, ByVal strDomain As String, _
 Optional ByVal strCriteria As String) As Variant
  Dim db As DAO.Database
  Dim rstDomain As DAO.Recordset
  Dim strSQL As String
  Dim varMedian As Variant
  Dim intFieldType As Integer
  Dim intRecords As Integer
  
  Const errAppTypeError = 3169
  
  On Error GoTo HandleErr

  Set db = CurrentDb()
  
 
  varMedian = Null
  

  strSQL = "SELECT " & strField & " FROM " & strDomain
  

  If Len(strCriteria) > 0 Then
    strSQL = strSQL & " WHERE " & strCriteria
  End If
  
  strSQL = strSQL & " ORDER BY " & strField
  
  Set rstDomain = db.OpenRecordset(strSQL, dbOpenSnapshot)
  

  intFieldType = rstDomain.Fields(strField).Type
  Select Case intFieldType
  Case dbByte, dbInteger, dbLong, _
   dbCurrency, dbSingle, dbDouble, dbDate

    If Not rstDomain.EOF Then
      rstDomain.MoveLast
      intRecords = rstDomain.RecordCount

      rstDomain.MoveFirst
  
      If (intRecords Mod 2) = 0 Then

        rstDomain.Move ((intRecords \ 2) - 1)
        varMedian = rstDomain.Fields(strField)

        rstDomain.MoveNext

        varMedian = _
         (varMedian + rstDomain.Fields(strField)) / 2

        If intFieldType = dbDate And Not IsNull(varMedian) Then
          varMedian = CDate(varMedian)
        End If
      Else

        rstDomain.Move ((intRecords \ 2))
        varMedian = rstDomain.Fields(strField)
      End If
    Else

      varMedian = Null
    End If
  Case Else

    Err.Raise errAppTypeError
  End Select

  DMedian = varMedian
  
ExitHere:
  On Error Resume Next
  rstDomain.Close
  Set rstDomain = Nothing
  Exit Function

HandleErr:

  DMedian = CVErr(Err.Number)
  Resume ExitHere
End Function

Sorguya alana aşağıdaki gibi alan ekle

Visual Basic Code
Medyan: Dmedian("[SAYI]";"Tablo1")
Cevapla
Çözüldü #3
Çok teşekkür ederim,

Böyle bir modülü yazabilmek için Sql mi bilmek gerekiyor?
prtkl, 09-03-2010 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir
Cevapla
#4
Tablodaki değilde başka bir sorgudaki verilerin medyanını almak için bir ipucu var mı?
denedim ancak hata verdi.
prtkl, 09-03-2010 tarihinden beri AccessTr.neT üyesidir
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task