Skip to main content

AccessTr.neT


String Tarih Formatında Mı Yazılmış

String Tarih Formatında Mı Yazılmış

Çözüldü #1
herhangi bir metin tarih formatında mı yazılmış nasıl kontrol ediyoruz
tarih formatı ile biçim maskesi olan metin kutusunu boş olarak görmüyor
neden olabilir
@benbendedeilem
Cevapla
#2
cdate yada IsDate ile deneyin
Cevapla
#3
?
Cevapla
#4
Müsait olunca deneyeceğim çok teşekkürler
Cevapla
#5
Daha önce Excel ile tarih kontrol dosyası yapılmıştı.
Accesse uyarladım.Bir adet metin kutusu ekleyin adıda Metin0 olsun ve buton ekleyip alttaki kodları yapıştırın.
Tarih formatı değilse mesaj verir.

Güncellendi......

Visual Basic Code
On Error GoTo son
    
    With Metin0
      If .Value = "" Then GoTo enson
    Dim tarih As Variant, trh As Date, eom As Long, deger As String

          .Value = Replace(.Value, " ", ".")
          .Value = Replace(.Value, "/", ".")
          tarih = Split(.Value, ".")
          If Len(tarih(0)) = 1 Then tarih(0) = "0" & tarih(0)
          If Len(tarih(1)) = 1 Then tarih(1) = "0" & tarih(1)
          deger = tarih(0) & "." & tarih(1) & "." & tarih(2)
          If Not deger Like "##.##.####" Then
              MsgBox "Tarih bilgisi ""gg.aa.yyyy"" þeklinde girilmelidir.", vbCritical, "HATA"
              .SetFocus
              GoTo var
          Else
          
              trh = DateSerial(tarih(2), tarih(1), 1)
              eom = Day(CLng(DateSerial(Year(trh), Month(trh) + 1, 0)))
              If Val(tarih(0)) > eom Then
                  GoTo son
                  .SetFocus
              End If
              If tarih(1) > 12 Then
                  GoTo son
                  .SetFocus
              End If
          End If
    
    
var:
    eom = Empty: trh = Empty: deger = Empty: Erase tarih
Exit Sub
son:
      .SetFocus
      MsgBox "Hatali Tarih...", vbCritical, "Hata"
      Cancel = True
    Exit Sub
enson:
End With
.rar tarih format zorunluluk Access.rar (Dosya Boyutu: 33,56 KB | İndirme Sayısı: 3)
.rar tarih format zorunluluk Excel.rar (Dosya Boyutu: 17,89 KB | İndirme Sayısı: 2)
Son Düzenleme: 12/03/2020, 22:19, Düzenleyen: feraz.
Cevapla
#6
Çok teşekkürler
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da