Skip to main content

AccessTr.neT


Tarih Zaman Fonksiyonları

nihatkr
nihatkr
3
4814

Tarih Zaman Fonksiyonları

#1
TARİH Belirli bir tarihin seri numarasını verir
TARİHSAYISI Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
GÜN Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
GÜN360 İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yıla dayanarak hesaplar
SERİTARİH Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki tarihin seri numarasını verir
SERİAY Belirtilen sayıda ay önce ya da sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
SAAT Bir seri numarasını, saate dönüştürür
DAKİKA Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür
AY Bir seri numarasını aya dönüştürür
TAMİŞGÜNÜ İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
ŞİMDİ Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir
SANİYE Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür
ZAMAN Belirli bir zamanın seri numarasını verir
ZAMANSAYISI Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür
BUGÜN
Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
HAFTANINGÜNÜ Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür
İŞGÜNÜ Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
YIL Bir seri numarasını yıla dönüştürür
YILORAN Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesirini verir
TARİH
Belirli bir tarihin seri sayısını verir. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için ŞİMDİ işlevine bakın.
Sözdizimi
TARİH(yıl;ay;gün)
Yıl Windows için Microsoft Excel’de 1900’den 9999’a kadar, Macintosh için Microsoft Excel’de 1904’tem 9999’a kadar bir sayıdır.
Ay yılın ayını ifade eden bir sayıdır. Ay 12’den büyükse, ay o ay sayısını belirtilen yıldaki ilk aya ekler. Örneğin, TARİH(90;14;2) 2 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir.
Gün ayın gününü ifade eden bir sayıdır. Gün belirtilen aydaki gün sayısından fazlaysa, gün o gün sayısını ayın ilk gününe ekler. Örneğin, TARİH(91;1;35) 4 Şubat 1991’i temsil eden seri sayısını verir.
Uyarılar
• Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
• TARİH işlevi, yıl, ay ve günün sabit değil, formül olduğu durumda çok yararlıdır.
Örnekler
1900 Tarih sistemi kullanıldığında (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem), TARİH(91; 1; 1) eşittir 332391; Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı.
1904 Tarih sistemi kullanıldığında (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem), TARİH(91; 1; 1) eşittir 31777; 1 Ocak 1991’e karşılık gelen seri sayısı.
BUGÜN
Geçerli tarihin seri sayısını verir. Seri sayısı, Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamalarında kullandığı tarih-zaman kodudur. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
Sözdizimi
BUGÜN( )
GÜN
Seri_no’ya karşılık gelen ayın gününü verir. Gün 1 ile 31 arasında bir tamsayı olarak verilir.
Sözdizimi
GÜN(seri_no)
Seri_no Microsoft Excel’in tarih ve zaman hesaplamaları için kullandığı tarih-zaman kodudur. Seri_no ‘yu bir sayı yerine “15-4-93” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak da verebilirsiniz. Metin kendiliğinden bir seri sayısına dönüştürülür. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
Uyarılar
Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
Örnekler
GÜN(“4-Oca”) eşittir 4
GÜN(“15-Nis-1993”) eşittir 15
GÜN(“11/8/93”) eşittir 11
ŞİMDİ
Geçerli tarih ve zamanın seri sayısını verir.
Sözdizimi
ŞİMDİ( )
Uyarılar
• Windows için Microsoft Excel 97 ve Macintosh için Microsoft Excel 97 farklı varsayılan tarih sistemleri kullanırlar. Windows için Microsoft Excel, seri sayıları aralığının 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1900 tarih sistemini kullanır. Macintosh için Microsoft Excel ise, seri sayıları aralığının 1 Ocak 1904’den 31 Aralık 9999’a kadar olan tarihlere karşılık geldiği 1904 tarih sistemini kullanır.
• Ondalık virgülün sağındaki sayılar zamanı belirtir; solundaki sayılar tarihi belirtir. Örneğin, 1900 tarih sisteminde 367,5 seri sayısı 12., 1 Ocak 1901 tarih-zaman bileşimini ifade eder.
• Araçlar menüsünden Seçenekler’i tıklattığınızda görünen Seçenekler İletişim kutusunun Hesaplama sekmesinde 1904 tarih sistemi onay kutusunu seçerek ya da temizleyerek tarih sistemini değiştirebilirsiniz.
• Başka bir platformdan bir belge açtığınızda tarih sistemi otomatik olarak değişir. Örneğin, Microsoft Excel’de çalışıyorsanız ve Macintosh için Microsoft Excel’de yaratılmış bir belgeyi açarsanız, 1904 tarih sistemi onay kutusu kendiliğinden seçilir.
• Ancak işlem tablosu hesaplanırken ya da işlevi içeren makro çalışırken ŞİMDİ işlevi değişir. Sürekli olarak güncelleştirilmez.
Örnekler
1900 tarih sistemini kullanıyorsanız ve bilgisayarınızın yerleşik saati 12:30:00., 1-Oca-1987’ye ayarlanmışsa:
ŞİMDİ() eşittir 31778,52083
On dakika sonra:
ŞİMDİ() eşittir 31778,52778
TARİHSAYISI
Tarih_metni ile ifade edilen tarihin seri sayısını verir. Metinle ifade edilen bir tarihi seri sayısına çevirmek için TARİHSAYISI işlevini kullanın.
Sözdizimi
TARİHSAYISI(tarih_metni)
Tarih_metni bir tarihi bir Microsoft Excel tarih biçiminde veren metindir. Windows için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında, tarih_metni 1 Ocak 1900’den 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan tarih sistemi kullanıldığında, tarih_metni 1 Ocak 1904’ten 31 Aralık 9999’a kadar olan bir tarihi ifade etmelidir. Tarih_metni bu aralığın dışındaysa TARİHSAYISI işlevi #DEĞER! hata değerini verir.
Tarih_metni’nin yıl bölümü belirtilmezse, TARİHSAYISI bilgisayarınızın yerleşik saatinden geçerli yılı kullanır. Tarih_metni’ndeki zman bilgisi gözardı edilir.
Uyarılar
• Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
• İşlevlerin çoğu tarih değerlerini kendiliğinden seri sayılarına dönüştürür.
Örnekler
Aşağıdaki örnek 1900 Tarih Sistemi’ni kullanıyor:
TARİHSAYISI(“22.8.55”) eşittir 20323
TARİHSAYISI(“22-AĞU-55”) eşittir 20323
Bilgasayarınızın yerleşik saatinin 1993’e ayarlı olduğunu ve 1900 Tarih Sistemi’ni kullandığınızı varsayalım:
TARİHSAYISI(“5-TEM”) eşittir 34155
ZAMANSAYISI
Zaman_metni’nin temsil ettiği zamanın seri sayısını verir. Seri sayısı, 0:00:00 ile 23:59:59 arasındaki zamanı temsil eden 0 ile 0,99999999 arasındaki ondalık bir kesirdir. Metin olarak ifade edilen bir zamanı bir seri sayısına çevirmek için ZAMANSAYISI işlevini kullanın.
Sözdizimi
ZAMANSAYISI(zaman_metni)
Zaman_metni Microsoft Excel’in yerleşik zaman biçimlerinden birinde bir zaman veren bir metin dizisidir. Zaman_metni içindeki tarih bilgisi dikkate alınmaz.
Uyarılar
Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Tarih sistemleri ve seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
Örnekler
ZAMANSAYISI(“2:24 AM”) eşittir 0.1
ZAMANSAYISI(“22-Ağu-55 6:35 AM”) eşittir 0,274305556
DAKİKA
Seri_no’ya karşılık gelen dakikayı verir. Dakika, 0 ile 59 arasında bir tamsayı olarak verilir.
Sözdizimi
DAKİKA(seri_no)
Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” ya da “4:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
Uyarılar
Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
Örnekler
DAKİKA(“4:48:00”) eşittir 48
DAKİKA(0,01) eşittir 14
DAKİKA(4,02) eşittir 28
YIL
Seri_no’ya karşılık gelen yılı verir. Yıl, 1900-9999 aralığında bir tamsayı olarak verilir.
Sözdizimi
YIL(seri_no)
Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”, gibi bir metin olarak verebilirsiniz. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
Uyarılar
Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
Örnekler
YIL(“5/7/90”) eşittir 1990
1900 tarih sistemini (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız:
YIL(0,007) eşittir 1900
YIL(29747,007) eşittir 1981
1904 tarih sistemini (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem) kullanıyorsanız:
YIL(0,007) eşittir 1904
YIL(29747,007) eşittir 1985
HAFTANINGÜNÜ
Seri_no’ya karşılık gelen haftanın gününü verir. Gün, 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar bir tamsayı olarak verilir.
Sözdizimi
HAFTANINGÜNÜ(seri_no; döndür_tür)
Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-Nis-1993” ya da “15-4-93”, gibi bir metin olarak verebilirsiniz. Metin otomatik olarak bir seri sayısına dönüştürülür. Seri_no hakkında daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
Döndür_tür sonuç değerinin tipini belirleyen bir türdür.
Döndür_tür Verilen Sayı
1 ya da belirtilmemiş 1’den (Pazar) 7’ye (Cumartesi) kadar sayılar. Microsoft Excel’in önceki sürümlerinde olduğu gibi.
2 1’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar.
3 0’den (Pazartesi) 7’ye (Pazar) kadar sayılar.
Uyarılar
• Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemi olarak farklı tarih sistemleri kullanırlar. Daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
• 1900 tarih sistemini kullanırken bir değeri belirli bir sayı biçimine dönüştürmek için METNEÇEVİR işlevini de kullanabilirsiniz:
METNEÇEVİR(“16/4/90”; “gggg”) eşittir Pazartesi
Örnekler
HAFTANINGÜNÜ(“14/2/90”) eşittir 4 (Çarşamba)
1900 tarih sistemini kullanıyorsanız (Windows için Microsoft Excel’de varsayılan sistem):
HAFTANINGÜNÜ(29747,007) eşittir 4 (Çarşamba)
1904 tarih sistemini kullanıyorsanız (Macintosh için Microsoft Excel’de varsayılan sistem):
HAFTANINGÜNÜ(29747,007) eşittir 3 (Salı)
SAAT
Seri_no’ya denk düşen saati verir. Saat, 00:00 ile 23:00 arasındaki bir tamsayıdır.
Sözdizimi
SAAT(seri_no)
Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Seri_no’yu bir sayı yerine “16:48:00” gibi metin olarak verebilirsiniz. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
Not Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
Örnekler
SAAT(0,7) eşittir 16
SAAT(29747,7) eşittir 16
SAAT(“3:30:30 PM”) eşittir 15
AY
Ayrıca bkz.Seri_no’ya karşılık gelen ayı verir. Ay, 1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasındaki bir tamsayıdır
Sözdizimi
AY(seri_no)
Seri_no Microsoft Excel tarafından tarih ve zaman hesaplamalarında kullanılan tarih-zaman kodudur. Seri_no’yu bir sayı yerine “15-4-1993” ya da “15-Nis-1993” gibi metin olarak verebilirsiniz. Metin kendiliğinden seri sayısına dönüşür. Seri sayıları hakkında daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
Uyarılar
Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan tarih sistemleri olarak farklı sistemler kullanırlar. Daha fazla bilgi için, ŞİMDİ işlevine bakın.
Örnekler
AY(“6-May”) eşittir 5
AY(366) eşittir 12
AY(367) eşittir 1
SERİTARİH
Belirtilen tarihten (başlangıç_tarihi) belirtilen sayıda ay önceki ya da sonraki tarihi temsil eden seri sayıyı verir. Ayın ihraç tarihiyle aynı gününe denk düşen ödeme tarihlerini ya da vade tarihlerini hesaplamak için SERİTARİH işlevini kullanın.
Bu işlev kullanılabilir değilse, Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra, Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.
Sözdizimi
SERİTARİH(başlangıç_tarihi; aylar)
Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir tarihtir.
Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. Aylar için pozitif bir değer gelecekteki bir tarihi, negatif bir değer geçmiş bir tarihi verir.
Uyarılar
• Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse, SERİTARİH işlevi #DEĞER! hata değerini verir.
• Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse, SERİTARİH işlevi #SAYI! hata değerini verir.
• Aylar tamsayı değilse, kesirli kısmı atılır.
Örnekler
SERİTARİH(TARİHSAYISI(“15/01/91”);1) eşittir 33284 ya da 15/02/91
SERİTARİH(TARİHSAYISI(“31/03/91”);-1) eşittir 33297 ya da 28/02/91
TAMİŞGÜNÜ
Ayrıca bkz.Başlangıç_tarihi ile son_tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir. Çalışma günlerine hafta sonları ve tatil olarak belirlenmiş tarihler dahil edilmez. Belli bir dönem boyunca çalışılan gün sayısı temelinde gerçekleşen işçi haklarını hesaplamak için TAMİŞGÜNÜ işlevini kullanın.
Bu işlev kullanılabilir değilse, Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra, Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.
Sözdizimi
TAMİŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi; son_tarih; tatiller)
Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir seri tarih sayısıdır.
Son_tarih son tarihi temsil eden bir seri tarih sayısıdır.
Tatiller resmi tatiller ve tarihleri değişen bayramlar gibi, çalışma takviminin dışında bırakılacak isteğe bağlı bir ya da daha fazla seri tarih sayısıdır.
Uyarılar
• Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse, TAMİŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir.
• Bağımsız değişkenlerden herhangi biri geçerli bir seri tarih sayısı değilse, TAMİŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir.
Örnek
TAMİŞGÜNÜ(TARİHSAYISI(“01/10/91”); TARİHSAYISI(“01/12/91”);
TARİHSAYISI(“28/11/91”)) eşittir 43
SERİAY
Ayrıca bkz.Başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki belirtilmiş ay sayısı olan ayın son günü için seri sayısını verir. Ayın son gününe denk gelen vade tarihlerini ya da ödeme tarihlerini hesaplamak için SERİAY işlevini kullanın.
Bu işlev kullanılabilir değilse, Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra, Araçlar menüsünden Eklentiler komutunu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.
Sözdizimi
SERİAY(başlangıç_tarihi;aylar)
Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini temsil eden bir tarihtir.
Aylar başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki ayların sayısıdır. Aylar için pozitif bir sayı gelecek bir tarihi; negatif bir sayı geçmiş bir tarihi verir.
Uyarılar
• Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse, SERİAY işlevi #DEĞER! hata değerini verir.
• Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse, SERİAY işlevi #SAYI! hata değerini verir.
• Aylar tamsayı değilse kesirli kısmı atılır.
• Başlangıç_tarihi artı aylar geçersiz bir tarih veriyorsa, SERİAY işlevi #SAYI! hata değerini verir.
Örnekler
SERİAY(TARİHSAYISI(“01/01/93”); 1) eşittir 34028 ya da 28/2/93
SERİAY(TARİHSAYISI(“01/01/93”); -1) eşittir 33969 ya da 31/12/92
HAFTASAY
Ayrıca bkz.Haftanın, sayısal olarak bir yıl içinde bulunduğu yeri belirten bir sayı verir.
Bu işlev kullanılabilir değilse, Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra, Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.
Sözdizimi
HAFTASAY(tarih; sbayrak)
Tarih bir seri tarih sayısı olarak ifade edilen tarihtir.
Sbayrak haftanın hangi gün başladığını belirten 0 ya da 1 değeridir.
SBayrak Haftanın Başlangıcı

1 Hafta Pazar günü başlar. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır.
2 Hafta Pazartesi günü başlar. Haftanın günleri 1’den 7’ye sıralanır.
3 Hafta Pazartesi günü başlar. Haftanın günleri 0’dan 6’ya sıralanır.
Örnekler
Tarih, 9 Ocak 1994, Pazar ise:
HAFTASAY(34343; 0) eşittir 3
HAFTASAY(34343; 1) eşittir 2
İŞGÜNÜ
Ayrıca bkz.Başlangıç_tarihi’nden belirtilen sayıdaki çalışma günü önceki ya da sonraki tarihi temsil eden bir sayıyı verir. Fatura ödeme tarihlerini, tahmini teslimat zamanlarını ya da çalışma günü sayısını hesaplarken, hafta sonlarını ve tatiller olarak belirlenen tarihleri dışarda bırakmak için İŞGÜNÜ işlevini kullanın. Sayıyı tarih şeklinde görmek için, Biçim menüsünden Hücreler’i tıklatın, Kategori kutusundan Tarih’i tıklatın ve sonra Tür kutusunda bir tarih biçimini tıklatın.
Bu işlev kullanılabilir değilse, Çözümleme Araç Paketi’ni yüklemek için Kur programını çalıştırın. Çözümleme Araç Paketi’ni yükledikten sonra, Araçlar menüsündeki Eklentiler komutu ile onu seçmeniz ve etkinleştirmeniz gerekir.
Sözdizimi
İŞGÜNÜ(başlangıç_tarihi; günler; tatiller)
Başlangıç_tarihi başlangıç tarihini ifade eden bir seri tarih sayısıdır.
Günler başlangıç_tarihi’nden önceki ya da sonraki haftasonu ve tatil olmayan günlerin sayısıdır. Günler için pozitif bir sayı gelecekteki bir tarihi, negatif bir sayı ise geçmiş bir tarihi verir.
Tatiller resmi tatiller ve tarihi değişen tarihler gibi, çalışma takviminden çıkarılacak bir ya da daha fazla tarihten oluşan isteğe bağlı bir liste.
Liste, bir hücre aralığı veya tarihleri temsil eden bir sayı dizisi sabiti olabilir.
Uyarılar
• Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse, İŞGÜNÜ işlevi #DEĞER! hata değerini verir.
• Başlangıç_tarihi geçerli bir tarih değilse, İŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir.
• Başlangıç_tarihi artı günler geçersiz bir tarih verirse, İŞGÜNÜ işlevi #SAYI! hata değerini verir.
• Günler tamsayı değilse, kesirli kısmı atılır.
Örnekler
İŞGÜNÜ(TARİHSAYISI(“03/01/91”); 5) eşittir 33248 ya da 10/01/91
7 Ocak 1991 ve 8 Ocak 1991 tatilse:
İŞGÜNÜ(TARİHSAYISI(“03/01/91”); 5; {33245; 33246}) eşittir 33252
ya da 14/01/91
FX-Etopla
Liste Kutusu Oluşturma
Cevapla
#2
Anlatım için teşekkürler nihat hocam.Ellerinize sağlık
Kaplumbağa ya dikkat et...
Sadece  başını çıkartıp risk aldığında ilerleyebiliyor...
Cevapla
#3
Sn Nihat hocam deteylı anlatım için teşekkürler. Saygılar...
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır....
Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır.


Access için her zaman lazım olacak konu başlıkları listesi


Cevapla
#4
Sn Nihat hocam çok teşekkürler..
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task