Skip to main content

AccessTr.neT


Topluca Listbox Eklemek

Topluca Listbox Eklemek

Çözüldü #1
İyi günler sn. @berduş ve sn. @feraz ın yapmış olduğu takvim formundan mükemmel bir ajanda olabilir.
bu takvim formuna resimdeki gibi listbox eklemek istiyorum. sn. @berduş un eklemiş olduğu 
DoCmd.OpenForm "FrmDnm", acDesign
'''''''''''
'İsim CtTop CtLeft CtHeight CtWidth
' 0,499cm 0,501cm
'Btnilk 60 65 283 284
'BtnAlt 363 60 283 284
'BtnSag 63 360 283 284
'DkyAralik = 20 YtyAralik = 11
'DkyAralik = 17 YtyAralik = 11

'YtyAralik = Me.BtnSag.Left - (Me.Btnilk.Left + Me.Btnilk.Width)
'DkyAralik = Me.BtnAlt.Top - (Me.Btnilk.Top + Me.Btnilk.Height)

Mtn1Ust = 60
Mtn1Sol = 65
CtWidth = 284
CtHeight = 283
yatayAra = CtWidth + 1
dikeyAra = CtHeight + 1

For X = 1 To 100
CtName = "BtnGun" & X
CtTop = Mtn1Ust + dikeyAra * ((X - 0.6) \ 10)
CtLeft = Mtn1Sol + yatayAra * ((X - 0.6) Mod 10)
Set ctlCheck = CreateControl("FrmDnm", acCommandButton, , , "", CtLeft, CtTop, CtWidth, CtHeight)
ctlCheck.Name = CtName
'With ctlCheck
' .CtName = "BtnGun" & X
' .CtTop = Mtn1Ust + dikeyAra * ((X - 0.6) \ 10)
' .CtLeft = Mtn1Sol + yatayAra * ((X - 0.6) Mod 10)
'End With
Next X
kod ile 42 tane labelin arasına 42 tane listboxu nasıl ekleyebiliriz
[Resim: do.php?img=10168]
@benbendedeilem
Cevapla
#2
(05/05/2020, 09:52)accessman yazdı: yatayAra = CtWidth + 1
dikeyAra = CtHeight + 1
Buradaki + 1 ler aslında 2 nesne arasındaki aralık. siz buraya 2 liste kutusu arasındaki yatay ve dikey aralığı girebilirsiniz yada dikey ara için
dikeyAra = CtHeight + 2 + listektusuyuksekligi
Şeklinde deneyebilirsiniz

(05/05/2020, 09:52)accessman yazdı: CtTop = Mtn1Ust + dikeyAra * ((X - 0.6) \ 10)
CtLeft = Mtn1Sol + yatayAra * ((X - 0.6) Mod  10)
dikkat etmeniz gereken ifadede kullanılan kırmızı  10 sütun sayısıdır haftalık ise  7 olmali
Cevapla
#3
ayrıca her  listbox ait olduğu tarih etiketinin altında olması gerektiği için top, left, width, height değerlerinide labele göre alacak
@benbendedeilem
Cevapla
#4
Etiket ismi ile listbox ismi aynı yapıda ise Lbl1 - LstBx1 gibi, .left aynıdır, .top=Etiket.top+ etiket yuksekligi+bosluk gibi yapılabilir ama zaten ilk mesajımda belirttiğim yöntem ile de yapilabiliyor.
Cevapla
#5
evet sıralı isim vermek lazım
@benbendedeilem
Cevapla
#6
bir şey sorayım: bizim hazırlamamızı mı istiyorsunuz, yoksa verilen cevaba göre kendiniz mi yapacaksınız?
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task