Skip to main content

AccessTr.neT


Wscript.shell Ve Vbsystemmodal İle Popup Mesaj

Wscript.shell Ve Vbsystemmodal İle Popup Mesaj

Çözüldü #1
şu kod ile 
Public Function customClosingMsgBox( _
                                mesaj As String, _
                                Title As String, _
                                Sure As Integer, _
                                Optional Btn As Integer = vbOKOnly, _
                                Optional icn As Integer = vbQuestion, _
                                Optional dfBtn As Integer = vbDefaultButton1) As Integer
On Error GoTo Err_hata

    Dim objWshShell As Variant
    Dim intResult As Variant
       
   
    Set objWshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    intResult = objWshShell.PopUp(mesaj, Sure, Title, Btn + icn + dfBtn + vbSystemModal)
   
    Select Case intResult
        Case -1
        Case vbOK '1
        Case vbCancel '2
        Case vbAbort '3
        Case vbRetry '4
        Case vbIgnore '5
        Case vbYes '6
        Case vbNo '7
    End Select
   
Exit_kod:
    customClosingMsgBox = intResult
    Exit Function

Err_hata:
    intResult = -1
    MsgBox Err.description
    Resume Exit_kod
   
End Function
"vbSystemModal" eklemeden önce güzel çalışıyordu şimdi hatalı görüntü çıkıyor
bu "vbSystemModal" nereye eklenmeli
@benbendedeilem
Cevapla
#2
Üstteki kodlarda

Public Function customClosingMsgBox( _
mesaj As String, _
Title As String, _
Sure As Integer, _
Optional Btn As Integer = vbOKOnly, _
Optional icn As Integer = vbQuestion, _
Optional dfBtn As Integer = vbDefaultButton1) As Integer

kodu var ama alta yaptığınız ekleme üstte yok

intResult = objWshShell.PopUp(mesaj, Sure, Title, Btn + icn + dfBtn + vbSystemModal)

vbSystemModal kodunun yukarıda da tanimlanması gerekli.
SÖZ VERİYORUM... USLU DURUCAM...
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task