Skip to main content

AccessTr.neT


Fonksiyon İşleyişi

Fonksiyon İşleyişi

Çözüldü #1
iyi günler fonsiyon adımları nasıl oluyor
Visual Basic Code
Private Function writeExcel() As Boolean
On Error GoTo Err_hata
    Dim result As Boolean
    result = False
    
    
    Dim xlApp As Excel.Application
    Dim xlWB As Excel.Workbook
    Dim xlWS As Excel.Worksheet
    Dim acRng As Variant
    Dim xlRow As Integer
    Dim xlColumn As Integer


    Set xlApp = New Excel.Application
    Set xlWB = xlApp.Workbooks.Open(targetFullName)
    Set xlWS = xlWB.Worksheets("Sayfa2")
    
    
    xlWS.Range("G17").Formula = Nz(aktif_isim, ".")
    xlWS.Range("R17").Formula = Nz(aktif_sicil, ".")
    xlWS.Range("G18").Formula = Nz(aktif_tc, ".")
   
    
    
rq_Exit:
        Set xlWS = Nothing
        xlWB.Close acSaveYes
        Set xlWB = Nothing
        xlApp.Quit
        Set xlApp = Nothing
        
        result = True
        
Exit_kod:
    writeExcel = result
    Exit Function

Err_hata:
    result = False
    MsgBox Err.Description
    Resume Exit_kod
End Function
@benbendedeilem
Cevapla
#2
mesela bu kod bloğunda ne olursa olsun her ne olursa olsun Excel mutlaka kapansın
Cevapla
#3
Xlapp.quit  yazarsanız açık olan tüm exceller kapanır.Normalde excelde kodlarında böyle Access tümü kapanırmı bilmiyorum.
Son Düzenleme: 11/03/2020, 16:20, Düzenleyen: feraz.
Cevapla
#4
benim amacım hata  falan olsa da hangi sastırda kopsa da mutlaka  Xlapp.quit cümlesini görsün
bunun rq_Exit: altında olması yeterli mi yoksa bu satırı görmeden kod içerisinden çıkıp gidebilir mi
Cevapla
#5
Hata durumunda rq_exit blogu pas geciliyor
Cevapla
#6
bunu nasıl düzenlemek lazım
olabilecek tüm ihtimallerde exceli kapatsın veya şöyle diyelim her ne olursa olsun bu kod exceli kapatmak şartıyla en mantıklı şekilde çalışsın
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da