Skip to main content

AccessTr.neT


Formu En Üstte Tutmak

Formu En Üstte Tutmak

Çözüldü #1
formu en üstte tutmak için ne yapabiliriz

Public Const SWP_NOMOVE = 2
Public Const SWP_NOSIZE = 1
Public Const FLAGS = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
Public Const HWND_TOPMOST = -1
Public Const HWND_NOTOPMOST = -2

Public Declare Function SetWindowPos _
              Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _
                            ByVal hWndInsertAfter As Long, _
                            ByVal x As Long, _
                            ByVal y As Long, _
                            ByVal cx As Long, _
                            ByVal cy As Long, _
                            ByVal wFlags As Long) As Long

Public Function AOT(hwnd As Long, Topmost As Boolean) As Long
    If Topmost = True Then
        AOT = SetWindowPos(hwnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS)
    Else
        AOT = SetWindowPos(hwnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS)
        AOT = False
    End If
End Function

bunu nasıl kullanacağız
@benbendedeilem
Son Düzenleme: 27/05/2020, 11:34, Düzenleyen: accessman.
Cevapla
#2
SetWindowPos(hwnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE Or SWP_SHOWWINDOW)
"SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE Or SWP_SHOWWINDOW" kelimeleri ne işe yarıyor
@benbendedeilem
Cevapla
#3
işinizi kod ile yapmanızı takdir ediyorum.
kodu yazan fonksiyon oluşturmuş.
fakat basit bir yolu var bu işin.
form özelliklerinden.
kalıcı= evet
açılan=evet
yapmanız yeterli.
Universal Form Tasarımı. devamlı güncelleniyor.
SQL TO Vba Convertör.
Cevapla
#4
Aynı işi görmüyorlar
@benbendedeilem
Cevapla
#5
her zaman üstte kalmasını istiyorsanız.
başka
Universal Form Tasarımı. devamlı güncelleniyor.
SQL TO Vba Convertör.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da
Task